Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem
Redakcja: Zofia Wilk-Woś, Michał Stępiński
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM