Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 3
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy
Redakcja: Zofia Wilk-Woś, Andrzej Marjański
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM